Werking

Floaten is drijven in een oplossing van warm water (35,8 °C) waarin zuiver magnesiumsulfaat(Epsomzout) is opgelost, in de volksmond beter bekend als bitterzout. Het magnesiumzout-gehalte is zo hoog dat de zwaartekracht wordt opgeheven zodat je met gemak blijft drijven. Je drijft in een speciaal ontworpen cabine die prikkels van buitenaf uitsluit en zo je volledig tot rust kunt komen. De gewichtloosheid, warmte en rust zorgen ervoor dat het lichaam ontspant. De bloeddoorstroming verbetert, de ademhaling en het hartritme vertragen, de bloeddruk en hersenfrequentie dalen. Zo krijgt het lichaam de kans om zijn natuurlijke balans, waarin alle delen en systemen met elkaar samenwerken, te hervinden.

Stressreductie, met floaten het ultieme resultaat!

Floaten is comfortabel en diep ontspannend. Wanneer er langdurig sprake is van spanning, pijn of angst welk vaak wordt veroorzaakt door negatieve stress, dan kun je te maken krijgen met de slopende effecten van dat het lichaam langdurig teveel cortisol aanmaakt. Hierdoor zullen er negatieve gevolgen ontstaan voor onze gezondheid (bijvoorbeeld diabetes, burnout, slapeloosheid, hart- en vaatziekten, verminderd libido, overgewicht, depressie).

Uit diverse onderzoeken blijkt dat floaten het stresshormoon (cortisol) met wel 20%-30% verlaagt en dat al na 1 floatsessie van 45 minuten. Floaten is daarom uitgeroepen tot het beste stressreductiemiddel van deze tijd (Onderzoek Universiteit Amsterdam en Leiden, 2005). Uit tientallen jaren ervaring en onderzoek blijkt tevens dat regelmatig floaten, het herstel kan bevorderen en verlichtend dan wel helend kan werken bij tal van andere klachten.

ACTIE! 2 PERSONEN 60 MINUTEN FLOATEN VOOR SLECHTS €70,-

Regelmatig floaten; aantoonbare sterke positieve effecten bij:

 • versnelt het herstel na (sport)blessures, operaties en chemokuur (gemiddeld met 30 %).
 • versterkt de werking van b.v. fysiotherapie, manuele therapie en psychotherapie.
 • verbetert de sportprestaties.
 • verbetert de opname van voedingsstoffen (b.v. vit. B en D!) en de werking van insuline.
 • ontspant het lichaam (b.v. bij stress, spierpijn en spierkrampen).
 • brengt verlichting bij restless legs.
 • doet de klachten van PMS (premenstrueel syndroom) afnemen of verdwijnen.
 • verlicht pijn en vermoeidheid bij reuma, fibromyalgie en (vage) pijnklachten.

 • is heilzaam bij en herstelt (chronische) schouder-, nek- en rugklachten (b.v. bij whiplash en RSI).
 • helpt tremoren te verminderen bij Parkinson.
 • versterkt het immuunsysteem.
 • ontgift (b.v. bij afvallen, ontslakken).
 • helpt migraine te voorkomen of te verlichten.
 • helpt zwangerschapsvergiftiging te voorkomen.
 • herstelt het slaapritme (b.v. bij insomnia).
 • vermindert en verlicht huidklachten.
 • stimuleert de synchronisatie van de linker en de rechter hersenhelft en heeft daarom een positieve invloed op het geheugen, denken, de leerprestaties, creativiteit, concentratie en zelfvertrouwen.

De mate van bovenstaande effecten verschilt van persoon tot persoon. Sowieso iedereen krijgt een heerlijke schone en zachte huid!

Magnesiumsulfaat

Floaten dankt de krachtige werking aan de rust en warmte in de cabine en de hoge concentratie magnesiumsulfaat in het water. Magnesium is een mineraal dat nodig is voor een goed verloop van de zwangerschap, de opbouw van botten en tanden, de overdracht van prikkels in hersenen en zenuwbanen en voor het goed functioneren van spieren, waaronder met name de hartspier. Magnesium stuurt meer dan 300 verschillende enzymen aan die er voor zorgen dat allerlei processen in het lichaam goed verlopen. Magnesium is dan ook onmisbaar voor een groot aantal lichaamsfuncties, bijvoorbeeld voor de energieproductie, de spijsvertering, regulering van de bloeddruk,  het immuunsysteem, ontspanning van spieren en zenuwen,  regulering van de vochthuishouding, de celwandcommu-nicatie (opname en uitscheiding van hormonen, neurotransmitters, mineralen, vitamines en elementen), bescherming tegen stapeling van zware metalen in de hersenen en de regulering van de bloedsuikerspiegel.

Elk tekort aan magnesium kan leiden tot psychische klachten zoals angst, nervositeit en concentratiestoornissen en vele lichamelijke klachten zoals spierkrampen, vermoeidheid, osteoporose, oorsuizen, PMS en hartfalen. Bovendien hebben vele studies aangetoond dat, indien het organisme aan stress wordt bloot-gesteld er een tekort aan magnesium ontstaat en dat omgekeerd elk tekort aan magnesium een verhoogde gevoeligheid voor stress veroorzaakt. Ons menselijk organisme kan zelf geen magnesium aanmaken, dus is ons lichaam aangewezen op de dagelijkse inname van magnesium in de voeding.

Onze hedendaagse voedingsgewoonten en intensieve landbouw kunnen echter gemakkelijk leiden tot een magnesiumtekort. Zo’n 40 – 70 % van de mensen in de moderne westerse wereld heeft een chronisch magnesium-tekort zonder het zelf te weten. Veelal wordt geadviseerd magnesiumtabletten te slikken, maar onderzoek van de Universiteit van Birmingham wijst uit dat magnesium veel adequater en veiliger in het lichaam wordt opgenomen via de huid. Vandaar dat floaten zo’n gunstige uitwerking heeft. Door het opgenomen sulfaat wordt vervolgens de opname van voedingsstoffen verbeterd en worden de nieren geactiveerd om gifstoffen af te voeren. Onderzoek van de urine na één floatsessie wijst uit, dat de hoeveelheid afvalstoffen gelijk is aan de hoeveelheid afvalstoffen die men vindt in de urine nadat men 4 – 6 uur geslapen heeft. Daarom zegt men ook wel dat 1 uur floaten gelijk staat aan minimaal 4 – 6 uur slaap.

Kosten

In diverse Europese landen wordt het floaten gedeeltelijk, dan wel volledig vergoed door verzekeraars. In die landen erkent men al jaren dat floaten kostenbesparend werkt omdat het de kwaliteit van je leven verbetert. De Nederlandse Float Associatie doet zijn best het floaten ook in Nederland vergoed te krijgen via de ziektekostenverzekering, bij een aantal verzekeraars is dit gelukt! Omdat ’t Cocon haar eigen verantwoordelijkheid neemt, krijgen cliënten die lijden aan chronische aandoeningen (zoals fibromyalgie, reuma, whiplash, burnout) bij ’t Cocon een extra korting op de 10-badenkaart. Hiervoor is in principe een verklaring nodig van een erkende behandelaar.

Op de website Float for Health (Engelstalig) is nog veel meer te lezen over onderzoek naar en het effect van floaten op pijn, stress, de creativiteit, de emoties, sportprestaties, enz. Op de pagina Actualiteiten & Publicaties vind je nog meer artikelen en publicaties over floaten.

Eenvoudig

De huidige wetenschap bewijst, en ook Archimedes bewees het al eeuwen geleden, dat diepe bewuste ontspanning de kwaliteit van inspanning bevordert en het voorkomt dat je te vermoeid raakt met alle gevolgen van dien. Floaten is heel eenvoudig! Er is geen oefening voor nodig en geen discipline. Floaten wordt door ieder op zijn eigen unieke manier ervaren en elke sessie is weer anders. De ervaring leert, dat hoe vaker je float, hoe meer je de voordelen ervan ontdekt en hoe aangenamer je het vindt! Investeer dus in jezelf door te floaten!

Boek-online-button